Referat fra
ÅRSMØTE I SKJÅK HESTLAG
8. mars 2016 kl. 19.30 på Mogard Gjestgiveri
1. Godkjenning av innkalling og sakliste VEDTAK: Enstemmig godkjent.
2. Valg av møteleder, referent og to til å underskrive protokollen
VEDTAK: Marianne Kveom valgt som møteleder, Ingeborg H. Flatmo valgt som referent og Åsne Hagen og Randi Grete Linnerud valgt til å underskrive protokollen.
3. Godkjenning av årsmelding
Møteleder la fram styrets forslag til årsmelding for 2015.
VEDTAK: Styrets forslag til årsmelding enstemmig vedtatt.
4. Godkjenning av regnskap
Kasserer la fram resultatregnskap og balanse for 2015. Regnskapet er revidert uten merknader. For senere år bør regnskapet sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.
VEDTAK: Regnskapet enstemmig godkjent.
5. Aktivitetsønsker for 2016
Det kom fram ønske om følgende aktiviteter: Tur Bråtå-Billingen, treningsstevne, gymkana/stafett, Bakke arbeidsdag, møte ang. ridebanen og vei, dugnad, noe i påska, Lundadalsritt, orienteringsløp, treningshelg med Marianne S., førjulstreff, utstilling, offentliggjøring av medlemslisten, få inn e-postadresser på ale medlemmer, oppslagstavle på bana. VEDTAK: Årsmøtet ber styret legge opp aktiviteter i tråd med ønskene som har kommet fram.
6. Godtgjørelse til styret og andre
VEDTAK: Leder får kr 2.000 for 2015 og Jakop Brennhaug får kr 2.000 for stell av bane i 2015.
7. Valg
VEDTAK: Følgende ble enstemmig valgt:
  Leder Anita Haugen (1 år), nestleder Ingeborg Haugen Flatmo (1 år), kasserer Hans Sæther (2 år), sekretær Elisabeth Bakke (2 år), styremedlem Åsne Hagen (2 år) og styremedlem Elise Forberg (2 år).
Ungdomsrepresentanter: Ida Eiesar og Lovise Frithjofsen.
Varamedlemmer: Marianne Kveom (1 år) og Anita Lund (2 år).
Valgkomite: Ann Kristin Vangen (1 år) og Kurt Inge Fossbakk (2 år). Revisorer: Gunn-Siri Steinveg (1 år) og Sevald Åmot (2 år).
Deretter ble det formelle årsmøtet hevet.
Under den uformelle delen av årsmøtet ble følgende punkt tatt opp: Endring av mottaker til mølla, klubbklær, skaffe vaktmester, noen til å brøyte/slodde, brøyting på timebasis? (dette får styret fullmakt til å finne en løsning på), Randi G. vil arrangere padock kurs, bruke kompetansen i laget, laget burde ha egen pc og printer (styret får fullmakt til å ordne dette), prate med grunneier ang. arealet på haugom (banen og parkering), sprøyte ugress på bana, ved dugnad så informere om hva som skal gjøres på dugnaden, egen møkktømmeplass.

Skriv en kommentar: (Klikk her)

123hjemmeside.no
Antall tegn tilbake: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

15.10 | 21:25

Minya Helene Kleiven Renaa ønsker å bli medlem. (Junior, med bladet hestesport).

...
01.08 | 22:28

Kan den som har ansvar for stevnet i september ta kontakt med meg? Har mistet tlf nr... Hilsen dommer'n

...
20.07 | 21:51

Takk for nyttig info

...
14.02 | 20:46

vet ikke om det var noen aldersgrense, men vi har en stall i kommuen her som har ridning til barn fra 4år(tror jeg) :)aktiviteter hver uke :)

...
Du liker denne siden